Design a site like this with WordPress.com
Get started

Dobrodošli!

NOVOSTI

Međunarodni dan plesa
Životinjski svijet
Međunarodni praznik rada
Vježbamo ”Ž”
Zabavna matematika
KVIZ – PROSTORNI ODNOSI


”Nije nebo visoko, nisu zvijezde daleko, samo spusti glavu i pogledaj dječje oči.”

Antun Matošević

Kontakt